Nasze przedszkole  zatrudnia specjalistów, którzy dbają o wszechstronny rozwój naszych przedszkolaków.

Specjaliści udzielają konsultacji również w godzinach dostępności podanych w osobnej zakładce.

Współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 5 we WrocławiuDo zadań Poradni należy wszechstronna pomoc psychologiczno – pedagogiczna w zakresie m.in. wychowania i kształcenia dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Uzyskacie Państwo bezpłatną pomoc w wyzwaniach związanych z wychowaniem dziecka i jego prawidłowym rozwojem.

 INFORMACJE O ZADANIACH PORADNI: 

Poradnia udziela specjalistycznej pomocy dzieciom i młodzieży na wszystkich etapach rozwoju i edukacji. Poradnia wspiera rodziców i nauczycieli w procesie wychowania i nauczania młodego pokolenia. Zapewniamy wysoki poziom świadczonych usług, przyjazną atmosferę i poszanowanie praw dzieci i rodziców. Poradnia realizuje swoje zadania we współpracy z placówkami oświatowymi, placówkami służby zdrowia, instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny oraz organami samorządowymi. Współpracuje ze szkołami wyższymi (U Wr., DSW).

  • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5 jest placówką publiczną, działającą w ramach systemu oświaty.
  • Poradnia udziela specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom poprzez działalność  profilaktyczną, diagnostyczną, terapeutyczną i edukacyjną.
  • Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne (na wniosek rodziców lub pełnoletnich uczniów). 
  • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 5 obejmuje opieką i prowadzi orzecznictwo w sprawach dzieci z autyzmem z Miasta Wrocławia.
  • Kadrę pedagogiczną Poradni stanowią psycholodzy, pedagodzy i logopedzi z długoletnim doświadczeniem i wysokimi kwalifikacjami (12 z 14 zatrudnionych osób posiada stopień nauczyciela dyplomowanego).

 

Rodzicu, jeśli istnieje potrzeba konsultacji należy skontaktować się z poradnią

adres: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 5
ul. Piotra Czajkowskiego
51-171 Wrocław
tel. 71/798 68 31, 71/798 43 31
adres strony internetowej: http://www.ppp5.wroc.pl/