Napis przedszkole 17

Ramowy rozkład dnia

6:30 – 8:30 – Schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, zajęcia indywidualne wspierające rozwój dziecka

8:00 – Zabawy ruchowe, ćwiczenie i zabawy poranne, czynności samoobsługowe w łazience, przygotowanie do śniadania

8:30 – I posiłek – sniadanie

9:00 – Zajęcia dydaktyczne

  • zajęcia inspirowane przez nauczyciela celem wspierania rozwoju dzieci w obszarze społecznym, poznawczym, fizycznym i emocjonalnym,
  • zabawy ruchowe, zajęcia z języka angielskiego i umuzykalniające,
  • zajęcia z religii dla dzieci – organizowane na wniosek rodziców,
  • zajęcie specjalistyczne: logopedyczne i gimnastyka ogólnorozwojowa.

10:00 – Zabawy swobodne w sali według zainteresowań dzieci, spacery, wycieczki, zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego

11:00 – Czynności samoobsługowe w łazience, zabawy ruchowe, przygotowanie do posiłku

11:30 – II posiłek: zupa i deser

12:00 – Odpoczynek w grupie trzylatków, pozostałe grupy: zabawy relaksacyjne w sali lub ogrodzie przedszkolnym, zajęcia rozwijające zainteresowania, praca indywidualna, przygotowanie do posiłku

14:00 – III posiłek: obiad – drugie danie

14:30- 17:00 – Zajęcia i zabawy kierowane i niekierowane w kącikach zainteresowań w sali lub ogrodzie przedszkolnym, zajęcia indywidualne wspierające rozwój dziecka, rozchodzenie się dzieci