ORGANIZACJA
Dyrektor  Ewa Kulczyńska
Wicedyrektor Anna Łukaszewska
 St. Intendent Anna Kańduła
 Sekretarka Aleksandra Wojtasik
 Pomoc administracyjna Magdalena Barszcz

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola od godz. 6:30 do 8:30, odbieranie dziecka do godziny 17:00.

POSIŁKI wydawane są w godzinach:

  • śniadanie   8:30   – 9:00
  • zupa+deser 11:30 – 12:00
  • II danie 14:00  – 14:30

KONTAKT

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: 71 798 67 14 wew. 100,

 sekretariat.p017@wroclawskaedukacja.pl

OPŁATY OD 1 WRZEŚNIA 2023 R.

  • Pobyt dziecka 6 letniego objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym jest nieodpłatny,
  • Pobyt dzieci 3-5 letnich za 5 godzin jest nieodpłatny, pozostały czas pobytu dziecka płatny 1,30 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
  • Pobyt dziecka z rodziny wielodzietnej jest nieodpłatny po złożeniu wniosku do dyrektora przedszkola w sekretariacie,*
  • Wyżywienie – 3 posiłki dziennie – stawka dzienna – 12 zł,
  • Czas pobytu dziecka w przedszkolu naliczany jest przez system elektroniczny,
  • Opłaty za przedszkole wnosimy z dołu do 15  następnego miesiąca, przelewem  na indywidualne, wirtualne konto bankowe.  

Kwota płatności za przedszkole wysyłana jest na adres mailowy Rodzica. Za nieterminowe opłaty naliczane są ustawowe odsetki.

*zwolnienia z opłaty stałej udzielane są na podstawie Uchwały LXIX/1791/23 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę.