Informujemy, że przedszkole ma przerwę wakacyjną w miesiącu sierpniu w 2024 r. 

SYSTEM OPIEKI WAKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU NR 17

TERMINY:

  1. Do 15 maja – zbieranie od rodziców za potwierdzeniem wniosków korzystania z przedszkola w okresie wakacyjnym. Wnioski proszę zostawiać u nauczycieli w grupach.
  2. Od 16 maja do 31 maja – złożenie do dyrektora podania przez rodzica wraz z uzasadnieniem o konieczności korzystania z innego przedszkola z określeniem pełnych tygodni korzystania z placówki zastępczej.
  3. Do 15 czerwca – analiza wykorzystania miejsc w placówce w okresie wakacyjnym.
  4. Do 15 czerwca – rozpatrywanie złożonych przez rodziców podań oraz analiza uzasadnień (nie zawsze będzie to najbliższa placówka).
  5. Do 15 czerwca – wskazywanie rodzicom, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przedszkola zastępczego, z którego może skorzystać dziecko w czasie przerwy wakacyjnej.

W czasie przerwy wakacyjnej w przedszkolu dokonywane są przeglądy techniczne, serwisy, drobne naprawy i remonty, prace porządkowe (czyszczenie i dezynfekcja zabawek, dywanów, itp.).